Radomski Program Edukacji Historycznej to projekt edukacyjno-muzealny przygotowany przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koordynatorami projektu są Katarzyna Kalinowska (Wiceprezydent Radomia) i Leszek Ruszczyk (Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu).
Projekt opiera się na kompleksowym kształceniu dzieci i młodzieży z Radomia i regionu w zakresie wiedzy na temat bardzo bogatej przeszłości naszego miasta. W dobie postępującej globalizacji potrzebą chwili staje się racjonalnie zaplanowana edukacja historyczna, która główny nacisk położy na budowanie lokalnej tożsamości i dumy z miejsca, z którego się pochodzi.
Cały projekt jest podzielony na kilka etapów.
ETAP I
- Przygotowanie wystawy „Radomian portret własny” przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz prowadzenie lekcji i warsztatów z wykorzystaniem treści prezentowanych na wystawie.
- Przygotowanie i druk albumu Radomian portret własny
- Przygotowanie i druk specjalnego kalendarza okolicznościowego Radomian portret własny przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w ilości umożliwiającej nieodpłatne przekazanie sześciu egzemplarzy kalendarza każdej placówce edukacyjnej w Radomiu. To wyjątkowe wydawnictwo, w którym prezentowane są najwybitniejsze osobistości związane z naszym miastem.
ETAP II
- Budowa i rozpoczęcie działalności „Muzeum Historii Radomia” w zabytkowych kamienicach „Gąski i Esterki” w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Obecnie to jedna z najnowocześniejszych ekspozycji w Polsce, na której prezentujemy dzieje Radomia od X wieku do 1945 roku. W „Muzeum Historii Radomia” realizujemy także cykl lekcji, wykładów i warsztatów poświęconych dziejom grodu nad Mleczną.
ETAP III
- Opracowanie i druk podręcznika dla nauczycieli skorelowanego z Radomskim Programem Edukacji Historycznej. Będzie to bogato ilustrowana publikacja, w której znajdziemy 15 konspektów lekcji historii Radomia z pełną obudową dydaktyczną i materiałami pomocniczymi. Książka będzie zawierała dwa poziomy. Poziom pierwszy dla szkół podstawowych i poziom drugi dla szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele radomskich szkół otrzymają 15 gotowych propozycji przeprowadzenia lekcji historii na poziomie szkół podstawowych i 15 gotowych propozycji przeprowadzenia lekcji historii na poziomie szkół ponadpodstawowych. Uzupełnieniem kształcenia w radomskich szkołach będzie wizyta w Muzeum im. Jacka Malczewskiego na wystawie „Muzeum Historii Radomia”.

ETAP IV
- Stworzenie kompleksowego systemu kształcenia w zakresie edukacji historycznej przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. Początkiem wdrażania systemu będzie nieodpłatne przekazanie książek z konspektami lekcji o historii Radomia wszystkim bibliotekom szkolnym w mieście przez Panią Wiceprezydent Katarzynę Kalinowską.
ETAP V
- Stworzenie specjalnego systemu lojalnościowego przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Będą to karty lojalnościowe dla klientów indywidualnych oraz system ewidencji szkół odwiedzających Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Trzy szkoły w roku, z których największa liczba uczniów zwiedzi wystawę „Muzeum Historii Radomia” otrzyma publikacje muzealne lub nagrody ufundowane przez sponsorów Muzeum. Oczywiście szkoły objęte Radomskim Programem Edukacji Historycznej będą mogły liczyć na preferencyjne ceny biletów do naszego Muzeum.
ETAP VI
- Przygotowanie i druk 4-tomowej Monografii Historycznej Radomia. Projekt realizuje wspólnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Gmina Miasta Radomia. Dodatkowo Muzeum im. Jacka Malczewskiego powołało do życia rocznik muzealny „Arte Fakty”, w którym zamieszczany jest stały rozdział dotyczący radomskiej edukacji historycznej.


     Wszystkie nasze działania zmierzają do poprawy stanu wiedzy radomskiej młodzieży na temat historii własnego miasta. Chcemy w ten sposób budować lokalną tożsamość młodych radomian, poczucie dumy i satysfakcji z miejsca, w którym przyszli na świat i w którym mieszkają. Zależy nam także bardzo na odczarowaniu negatywnego wizerunku naszego miasta. Królewskie miasto Radom ma bardzo bogatą historię, z której wszyscy powinniśmy być dumni.
     Chcemy, aby turysta opuszczający Radom wyjechał stąd z obrazem miasta zupełnie innym, niż przedstawiają to polskie kabarety. Radom zasługuje na dobrze opowiedzianą historię.

 

Znaki

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu brało udział w projekcie Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies).

Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie.

Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.