• Relacje z wydarzeń:
Radomian
portret własny
14.06.2022

     Za nami wernisaż wystawy „Radomian Portret Własny”, który zgromadził tłumy zainteresowanych. Wystawę można było oglądać do połowy stycznia 2022 roku. Na wystawie zaprezentowanych zostało w formie zdjęć i obrazów około 100 portretów najwybitniejszych radomianek i radomian. Wystawa to wyjątkowa opowieść o historii Radomia malowana portretem. - Zwiedzający mogą podziwiać portrety władców związanych z Grodem nad Mleczną, wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki urodzonych w Radomiu lub związanych z Radomiem – mówił Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

     Wystawa „Radomian Portret Własny” przypomina kultową wystawę „Polaków Portret Własny” Marka Roztworowskiego z 1979r., która została zorganizowana w Muzeum Narodowego w Krakowie. Tytuł radomskiej ekspozycji bezpośrednio nawiązuje do koncepcji wystawy z Krakowa. – Tą wystawą chcemy pokazać wielki Radom. Miasto budowali ludzie i chcemy ich przypomnieć. Tą wystawą rozpoczynamy budowę nowej tożsamości Radomia. W czerwcu 2022 r. otworzymy Muzeum Historii Radomia, które będzie opowiadało o pozytywnej historii naszego miasta. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą Radom z nieznanej wcześniej strony. Dla mnie to także była lekcja, a wystawa jest moim debiutem – mówił kurator wystawy Adam Duszyk.

     Paulina Szymalak-Bugajska, kierownik Działu Sztuki, drugi kurator wystawy, skupiła się na artystach malarzach oraz architektach z XIX wieku, nie tylko twórcach związanych czy urodzonych w Radomiu, ale także tych, którzy pozostawili dzieła i projekty, które wrosły w tkankę i krajobraz miasta. – W mojej części pojawi się Jacek Malczewski, Józef Brandt, a także artyści, którzy tworzyli w ich środowisku. Część osób może być zaskoczona, że z Radomiem jest związanych tyle ważnych osób, które nierzadko powiązania z naszym miastem utraciły. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie mocnym impulsem, aby skupić się na twórczości poszczególnych artystów i dalej ich poznawać – mówiła Paulina Szymalak-Bugajska.

     Część dotycząca środowiska artystycznego Radomia w XX wieku to część należąca do Magdaleny Kołtunowicz. – Skupiłąm się na artystach związanych ze szkołą Wacława Dobrowolskiego. Chcemy, żeby zwiedzający poznali to artystyczne środowisko i dowiedzieli się dużo więcej o historii Radomia i tych wyjątkowych postaciach. Na wyróżnienie na pewno zasługuje Jolanta Owidzka, artysta dość nieznana radomianom, a uważana obok Magdaleny Abakanowicz za jedną z najwybitniejszych twórczyń tkanin monumentalnych. Nie brakuje także znanych nazwisk. Jest Andrzej Wajda, Zwoliński i artyści, którzy niedawno odeszli: Jerzy Kutkowski i Leszek Kwiatkowski – wyjaśniała Magdalena Kołtunowicz.

     Poza artystami na wystawie zwiedzający zobaczą portrety i autoportrety przemysłowców, pisarzy, reżyserów, polityków, bohaterów walczących o wolną Polskę. Atrakcją tej wystawy jest zbudowany specjalnie w tym celu „Radomski fotoplastykon”, w którym można obejrzeć fotografie portretowe radomskich mieszczan z II połowy XIX stulecia. 10 października o godz. 12:00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie. Wystawę będzie można oglądać do połowy stycznia 2022 roku.

     Tego samego dnia otwarta została wystawa „Andrzej Pinno. Wille spiętrzone”. W latach 2000-2006 zbiory muzeum w Radomiu wzbogaciły się o dar przekazany przez prof. Andrzeja Pinno, męża Pani Barbary. Bogatą i różnorodną kolekcję stanowią w większości przedmioty pochodzące z reprezentacyjnej kamienicy Karchów przy pl. Konstytucji 3 maja w Radomiu, zamieszkiwanej przez kilka pokoleń spokrewnionych ze sobą rodzin Karschów, Łagodzińskich i Pinno. Zbiór liczy ponad 1150 pozycji inwentarzowych i nosi nazwę „Kolekcji Rodziny Pinno”. - Utworzenie kolekcji przez Pana Andrzeja Pinno nie byłoby możliwe bez udziału jego żony Barbary, która w pełni popierała jego zamiary i uczestniczyła we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem tego zbioru do przekazania na rzecz muzeum – wymieniał wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

     Za zaangażowanie i wkład w ochronę dziedzictwa i historii Marszałek Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez wicemarszałka Rafała Rajkowskiego wręczył pani Barbarze Pinno Medal „Pro Masovia”.

     Pani Barbara Pinno uczestniczyła także w procesie powstawania katalogu. Jest to jeden z nielicznych w muzealnictwie polskim katalogów tak wszechstronne opracowany i opisujący tak bogaty i bardzo różnorodny zbiór. - Choć proces tworzenia katalogu był długi, to nie udałoby się bez zaangażowania muzeum i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na wystawie „Wille spiętrzone” poznacie Państwo koncepcję rozbudowy miast, przygotowaną przez mojego męża Andrzeja, która miała pogodzić indywidualne marzenia o posiadaniu własnego domu z coraz większą potrzebą ograniczania rozrostu suburbiów na rzecz zagęszczonej tkanki miejskiej – mówiła Barbara Pinno.

Znaki

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu brało udział w projekcie Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu

Używamy cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies).

Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie.

Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.